Kryolipolýza

Akcia (eur): 30 Cena (eur): 40
OBJEDNAJ

Kryolipolýza predstavuje vysoko efektívnu a pre organizmus veľmi šetrnú metódu redukcie tukových tkanív. Ide o metódu riadeného ochladzovania tukových buniek na vybranej časti tela, pričom dochádza k procesu zvanému apoptóza – programového odumretia tukových buniek.

Výhodou takejto terapie je fakt, že na rozdiel od iných metód neinvazívnej redukcie tuku, ako sú napríklad rádiofrekvencia, alebo kavitácia zasahuje len tukové tkanivá a nijakým spôsobom neovplyvňuje okolité orgány. Preto je kryolipolýza v súčasnosti považovaná za najefektívnejšiu neinvazívnu metódu odstraňovania telesného tuku.V procese kryolipolýzy sa využívajú teploty v rozsahu od -10 do + 40 stupňov Celzia. Výsledky viacerých vedeckých výskumov dokazujú, že tukové bunky sú citlivejšie na pôsobenie chladu, ako ostatné tkanivá (pokožka, svaly, nervové tkanivá).

Princípom kryolipolýzy je ochladenie tukových buniek cez pokožku bez toho, aby došlo k akémukoľvek poškodeniu ostatných podkožných štruktúr. Takéto ochladzovanie vedie ku kryštalizácii lipidov (tukov) v adipocytoch (tukových bunkách), pričom sa spúšta proces apoptózy (programového odumierania tukovej bunky). Jednotlivé čiastočky takto kryštalizovaných a následne rozpadnutých buniek sú potom odstraňované fagocytózou, t.j. procesom pohlcovania pevných častíc z okolitého prostredia makrofágmy – špecifickými druhmi bielych krviniek. Tieto sú potom odplavené lymfatickým systémom a vylúčené stolicou.

Počas apoptózy nedochádza (na rozdiel od nekrózy) k opuchom bunky a následne k jej prasknutiu a vyliatiu obsahu bunky vrátane účinných enzýmov. Naopak, obsah bunky zostáva celistvý, dochádza len k jeho zhusteniu, fragmentácii DNA a rozpadu na drobné častice, ktoré môžu byť ľahko fagocytované a následne vylúčené z tela von. Takýto rozpad prebieha pomaly v priebehu 2 mesiacov. Akonáhle sú poškodené tukové bunky odstránené z tela von, tuková vrstva na ošetrenom mieste sa zmenší a remodeluje – tukové bunky sa začnú zhlukovať opäť k sebe, vytláčajúc tak prázdne miesta po odstránených tukových bunkách, čím sa zmenší celkový objem tukovej vrstvy. Kryolipolýza, ako nová prevratná metóda neinvazívneho odstraňovania telesného tuku je absolútne bezbolestná a ošetrovanú osobu nijako neobmedzuje, ihneď po zákroku (resp. po cca 20 minútach) sa môže venovať bežným denným aktivitám. Celý zákrok trvá približne 30-60 minút (podľa zvoleného programu a množstva tuku na ošetrovanom mieste). Prvé výsledky sú viditeľné už po 3 týždňoch, konečný efekt redukcie tuku sa prejaví do 2 mesiacov. Tento proces riadeného odumierania tukových buniek je postupný, nezvyšuje hladinu cholesterolu ani triglyceridov. Testovaním sa preukázalo, že pri jedinej aplikácii tejto metódy dochádza k úbytku tukového tkaniva v rozmedzí 25-30%. Opakovaná procedúra na rovnakom mieste je možná po 2 mesiacoch, nie je však potrebná.